Leige av Vågåkyrkja

Vågå sokneråd leiger ut kyrkja til konsertar, messer, møter mm. Vågå sokneråd skal i kvart tilfelle behandle søknaden, og dette gjeld alle arrangement der sokneråd, sokneprest eller organist ikkje står som arrangør.

Prisar på leige:

Ved utleige til konsertar med inngangspengar og arrangørar som tilhøyrer kulturlivet i Vågå er leigesatsen 10% av bilettinntekten. Minstesats for leige er likevel kr. 1 500,-

Ved utleige til andre arrangører er leigesatsen 10% av bilettinntekten. Minstesatsen for leige er likevel kr. 2 500,-.

Ved oppbyggelege møter og arrangement uten inngangspengar blir det ikkje teke leige.

Utlån for andre kristne trussamfunn er kr. 2 500,-

Ta kontakt med kyrkjekontoret for avtale om leige av Vågåkyrkja.

Nyeste kommentarer

12.07 | 20:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinv...

05.07 | 19:33

Dette er kirken i mitt hjerte <3

08.06 | 08:41

Vågå er ei fin bygd med ei fantastisk fin kyrkje! Min yngste son er døypt der.